برزیل یکی از بزرگ ترین و پرجمعیت ترین کشورهای آمریکای جنوبی است که هر ساله مورد استقبال نیروی کار متخصص برای مهاجرت کاری به برزیل قرار می گیرد.

بزرگ ترین و مهم ترین شهرهای برزیل سائوپائولو و ریودوژانیرو به نوبه خود دارای اقتصاد قوی هستند. شرط اول اخذ ویزای کار برزیل دریافت دعوت نامه شغلی از سوی کارفرمای برزیلی و یا اخذ ویزای تحصیلی برزیل و تبدیل ویزای تحصیلی به کاری در کشور برزیل می باشد. انواع ویزای کار در کشور برزیل عبارت اند از: ویزای کار موقت به مدت 2 سال و ویزای کار دائم به مدت 4سال. محبوب ترین مشاغل در کشور برزیل عبارت از کشاورزی، اتومبیل، حوزه نفت و گاز، مدیریت بانکی و مالی، منسوجات و … می باشد اما در حوزه های بازاریابی، مراقبت های بهداشتی، IT، برق و الکترونیک این کشور دارای فقدان و کمبود نیروی کار است متقاضیان مهاجرت کاری می توانند با ارائه مدارک هویتی، سوابق کاری، مدارک تحصیلی، تمکن مالی به سفارت برزیل ویزای کاری را دریافت نمایند.