مطابق با آخرین قوانین در اوکراین، متقاضیانی که تمایل به مهاجرت کاری اوکراین و کسب درآمد قانونی را دارند باید از این کشور مجوز کار (work permit) داشته باشند. اوکراین از جمله کشورهای بلوک شرق اروپا بوده که بر اساس میزان هزینه های زندگی یکی از کشورهای ارزان برای مهاجرت معرفی می شود. یکی از اصلی ترین موارد در باب کار در این کشور، دانش زبان می باشد. متقاضیان مهاجرت کاری اوکراین می توانند به بهانه تحصیل در دانشگاه ها یا دوره های زبان به این کشور عزیمت کرده سپس اقدام به کاریابی در این کشور نمایند و اقامت خود را سال به سال تمدید کنند.