برای مهاجرت کاری استرالیا ویزاهای مختلفی از طرف این کشور در نظر گرفته شده است که هر کدام از آنها شرایط متفاوتی از دیگری را به همراه خواهد داشت. بطور کلی به ویزاهای این کشور subclass می گویند که subclass هایی که بیشتر ایرانیان از طریق آنها جهت کار اقدام می کنند شامل subclass189، Subclass190 و Subclass 491 هستند. این نوع از ویزاهای کاری استرالیا مبتنی بر امتیاز هستند و متقاضی اخذ آنها باید از مولفه های مختلفی چون سن، مدرک تحصیلی، سابقه کار و مدرک زبان به همراه یکسری فاکتورهای مخصوص آن نوع ویزا امتیاز جمع آوری کنند.حال اگر فردی برای مهاجرت کاری به استرالیا دعوتنامه شغلی نیز داشته باشد کار به مراتب راحت تری را در پیش خواهد داشت. در صورتی که امتیاز وی به حد نصاب برسد می تواند امیدوار باشد که اقامت کشور استرالیا را بدست آورد.