ویزای مسافرتی نیوزلند یک ویزای 3 ماهه است و به افرادی داده می شود که قصد بازدید از اقوام درجه یک یا گرفتن موقعیت های آموزشی و درمانی را دارند. شبه جزیره کروماندل، پارک ملی آبل تاسمان، برج آسمان، معماری آرت دکو شهر نایپر، کایکورا، یخچال طبیعی فرانز جوزف، روتوروآ، پارک ملی تونگاریرو، خلیج جزایر، و میلفورد ساوند از جاذبه های گردشگردی نیوزلند است. اگر بیش از 3 ماه از اعتبار پاسپورت شما باقی مانده باشد و بتوانند از عهده هزینه های خود برآیند، قادر خواهند بود برای تمدید ویزای مسافرتی نیوزلند برای یک دوره سه ماهه دیگر اقدام کنند. ویزای توریستی نیوزلند بسیار معتبر است و می تواند به فرد کمک کند تا ویزای توریستی شنگن و کانادا را نیز بدست آورد.