مهاجرت تحصیلی ترکیه برای آنان که که می خواهند در کشوری نزدیک به ایران، با فضای فرهنگی مشابه با کمترین هزینه تحصیل کنند همواره انتخاب مناسبی بوده است. کشور ترکیه با دارا بودن دانشگاه هایی بزرگ و معتبر چون آتاتورک، اژه، بغازیچی، حاجت تپه و… فرصت مناسبی برای تحصیل در رشته ها و مقاطع مختلف است. همچنین ترکیه همواره به عنوان یکی از مقاصد مهاجرت تحصیلی برای آموختن زبان یا دوره های آمادگی آزمون های مختلف تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. این کشور سالانه پذیرای تعداد کثیری دانشجوی مهاجر است. دانشجویانی که یا این کشور را به عنوان مقصد نهایی تحصیل خود انتخاب می‌کنند یا از فرصت های مهیا به عنوان سکوی پرتاب بهره‌مند می‌شوند.