برای مهاجرت تحصیلی ایرلند ابتدا باید پذیرش تحصیلی از دانشگاه های این کشور را بدست آورید تا بتوانید برای ویزای آن اقدام نمایید. در گذشته دور، کشور ایرلند از جمله کشورهایی بود که مهاجران زیادی داشت. اما در طی سالیان این اوضاع تغییر کرد و افراد زیادی خواهان مهاجرت تحصیلی به ایرلند شدند. برخی از دانشگاه های این کشور نیز مورد تایید وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران هستند. البته دانشجویان برای اینکه بتوانند با ویزای تحصیلی در دانشگاه های ایرلند تحصیل نمایند نیاز به مدرک زبان نیز خواهند داشت. مدارک صادره از دانشگاه های این کشور از اعتبار مناسبی برخوردار هستند و برای فارغ التحصیلان آن امکان کار پس از تحصیل را نیز فراهم می آورند.