تحصیل پزشکی در خارج از کشور در سال های اخیر به صورت فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است و شاید یکی از دلایل آن دشواری قبولی در آزمون های داخلی است. در ابتدای امر باید به این نکته اشاره داشت که بسیاری از دانشگاه های برتر و کشورهای برتر جهان برای پذیرش دانشجویان پزشکی، آزمون ورودی در نظر گرفته اند و این بدان معناست که تحصیل پزشکی در خارج از کشور در دانشگاه های برتر بدون آزمون ورودی امکان پذیر نیست. متقاضیان ورود به رشته های پزشکی در کشورهای مختلف باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که همواره شهریه ورودی دانشگاه های پزشکی بیشتر از سایر رشته های تحصیلی است.