شرایط فرانسه به عنوان کشوری مطرح در اروپا همواره مد نظر متقاضیان مهاجرت در کشورهای مختلف جهان بوده و فرانسه را به کشوری رقابتی برای مهاجرت تبدیل کرده است. هزینه های زندگی در کشور فرانسه برای هر فرد دانشجو به طور متوسط در حدود 800 تا 1000€ (یورو) در ماه است اما شرایط زندگی در پاریس متفاوت است و هزینه زندگی در این شهر به طور متوسط در حدود 1200€ (یورو) در ماه است. همین مسئله سبب شده است تا متقاضیان مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل کمتر به پاریس تمایل پیدا کنند البته این شهر پس از پایان تحصیل می تواند شهری مناسب برای کاریابی باشد.