هزینه زندگی در رومانی مشابه دیگر کشورهای اروپایی درجه دو، هزینه تحصیل پایین، هزینه تهیه مسکن در نهایت ماهیانه با 400€ (یورو)، شرایط رومانی را برای زندگی آسان می‌کند. هزینه حمل و نقل در این کشور باتوجه به سیستم حمل و نقل وسیع متصل به دیگر کشورهای اروپایی به نسبت گران می‌باشد. هزینه هر لیتر بنزین در این کشور 1.3$ (دلار) است. در مقایسه‌ سطح درآمد با شرایط هزینه زندگی مردم پایتخت این کشور با مردم تهران، مردم بخارست با هزینه زندگی کمتر و درآمد بیشتر، از قدرت خرید دوبرابری نسبت به مردم تهران دارا می‌باشند. البته هزینه زندگی در هر کشوری تا حد بسیاری به سبک زندگی فرد بستگی دارد در زندگی در رومانی نیز هزنه های جانبی از عواملی است که ممکن است بر میزان هزینه ها بیفزاید.