افرادی که تمایل به مهاجرت به روسیه دارند بایستی از شرایط روسیه که اعم از هزینه های زندگی، رفاه اجتماعی، سیستم کاری و اقتصادی می باشد، اطلاع کامل کسب کنند. زندگی برای مهاجران در روسیه به طور کلی راحت است و هزینه هایی مانند مواد غذایی و قبض های خدمات حتی در شهرهای بزرگ مانند مسکو ارزان قیمت است. در خارج از مناطق مهم کلانشهر، قیمت ها حتی ارزان تر است و قبض های غذایی و حمل و نقل کمتری دارند. فدراسیون روسیه طی دهه گذشته کیفیت زندگی را بهبود بخشیده است. شرایط روسیه و هزینه زندگی در این کشور نسبت به شهرهای نیویورک، مونیخ، مادرید و پاریس سهل تر و پائین تر می باشد. هزینه زندگی در این کشور 400 الی 500$ (دلار) در ماه می باشد.