اسلوونی از جمله کشورهای قاره اروپا است که در حوزه بالکان قرار دارد. اطلاع از شرایط و هزینه زندگی در اسلوونی از لحاظ جغرافیایی بدین صورت است که در مرکز اروپا قرار دارد و از غرب با ایتالیا، از شمال با اتریش، شرق با مجارستان، جنوب با کرواسی هم مرز است. از لحاظ شرایط اقتصادی نیز اسلوونی 36% هزینه های زندگی بیشتری از ایران دارد اما جالب است که هزینه های اجاره از ایران اندکی کمتر است و در حدود 2 درصد می باشد. درآمد و حقوقی که هر شخص بطور میانگین در اسلوونی بدست می آورد در حدود 1130 (یورو) در ماه خواهد بود.