مهاجرت سرمایه گذاری در سوئیس بدون تردید یکی از بهترین روش های کسب اقامت در قاره اروپا و در بهترین کشور این قاره پذیرای سرمایه گذاران خارجی است. مهاجرت به سوئیس از طریق سرمایه گذاری به این معناست که در صورت موفقیت برای اخذ اقامتی 5 ساله فرد قادر خواهد بود تا اقامت دائم این کشور را بدست آورد و در صورتی که این اقامت به 10 سال برسد، فرد می تواند برای دریافت پاسپورت این کشور اقدامات قانونی را انجام دهد. دریافت پاسپورت سوئیس به معنی اجازه سفر به بسیاری از کشورهای جهان بدون نیاز به ویزا است و همچنین امکان تحصیل و کار در کشورهای مطرح اروپایی.