اشخاصی که تمایل به مهاجرت از طریق کار در یونان دارند بایستی بدانند که این کشور در حال سپری کردن یک بحران مالی شدید می باشد اما درخواست ویزای کاری یونان همچنان باقیست. با این حال دولت کشور یونان به منظور تشویق سرمایه گذار و کارآفرین در بخش اقتصاد مفتخر به پذیرا نیروی خارجی می باشد. شهروندانی که تمایل به مهاجرت کاری یونان دارند بایستی از این کشور یک پیشنهاد شغلی داشته باشند زیرا اولویت این کشور بر تامین نیروی کار داخلی است. میانیگن درآمد ماهانه در یونان 2844€ (یورو) می باشد. رشته های کشاورزی، توریست و آموزش زبان از بازار کار نسبتا خوبی در این کشور برخوردار می باشد.