مهاجرت کاری سوئیس برای بسیاری از ایرانیان توانمند و نیروی کار ماهر ارزشمند با شرایط خاص اتفاق می افتد. در این کشور نرخ بیکاری 0.09% است. این کشور کوچک از پتانسیل بالایی برای کار برخوردار است. به خصوص افرادی که تحصیلات و مهارت زیادی در زمینه مهندسی مکانیک، الکترونیک و بخش مواد شیمیایی، داروسازی، بانکداری، بیمه وIT دارند به راحتی می توانند در این کشور به کار برسند.مهاجرت کاری سوئیس برای شهروندان ایرانی رابطه مستقیمی با دریافت پیشنهاد کاری از کارفرمایی در سوئیس دارند. میانگین درآمدی که برای نیروی کار ماهر در این کشور بسته به نوع کار، میزان تحصیلات و تخصص وی در نظر گرفته می شود بین 1.287CHF (فرانک سوئیس) تا 9.317 CHF (فرانک سوئیس) است.