هزینه پایین زندگی، امكان اخذ ویزا در بازه زمانی كمتر از 6 ماه و امكان تحصیل ارزان از جمله مسائلی است كه موجب علاقمندی به مهاجرت کاری ایتالیا می‌گردد. نرخ بیكاری در ایتالیا تقریبا 10% است، برای تنظیم بازار كار این كشور سختگیری‌ هایی به عمل آمده و مهاجرت كاری برای افراد خارج از اتحادیه اروپا تقریبا پروسه‌ای دشوار به نظر می رسد.

برای مهاجرت و گرفتن ویزای کاری ایتالیا نیاز است كه افراد از شركت یا كارفرمایی در این كشور پیشنهاد كاری داشته باشند. اغلب افرادی كه در این كشور تحصیل می كنند می توانند بعد از تحصیل به كار در این كشور بپردازند و در واقع ویزای تحصیلی خود را تبدیل به ویزای كاری نمایند. رسیدن به كار در ایتالیا با تسلط به زبان ایتالیایی بسیار روند ساده تری دارد بااین حال با تسلط به زبان انگلیسی نیز می توان در زمینه گردشگری فعالیت كرد. متوسط میزان درآمد در ایتالیا 1400 (یورو) است البته با این میزان درآمد زندگی در شهر رم بسیار دشوار است چرا كه میزان اجاره مسكن در شهر رم بالاست.