مهاجرت کاری آلمان با توجه به درخواست گسترده ایی که این کشور جهت جذب نیروی کار ماهر از سراسر جهان را دارد به عنوان برترین نوع مهاجرت شناخته می شود. شایان ذکر است که میزان نرخ بیکاری در این کشور 3.4% است که این میزان نرخ بیکاری به خودی خود گویا شرایط ایده کار برای اقشار مختلف می باشد. سیستم مهاجرت کاری آلمان از دو طریق پیشنهاد کاری و ویزای جستجوی کاری امکان پذیر می باشد. شهروندان ایرانی برای کار در این کشورب می توانند از طریق دریافت ویزای جست و جوی کار، اقدام کنند. این ویزا به علاقه مندان 6 ماه مهلت جست و جو برای کار می دهد که شانس کاریابی را در این کشور بسیار بالا خواهد برد. بازار کار رشته های فنی مهندسی و زیرگروه پزشکی و رشته های پیراپزشکی و پرستاری در این کشور بسیار رونق دارد.