بدلیل رواج زبان انگلیسی، مهاجرت کاری آفریقای جنوبی به صورت چشمگیری پیشرفت داشته، البته نمی توان از پیشرفت های چشمگیر این کشور در زمینه اقتصادی چشم پوشی کرد. شرایط کلی کار در این کشور به گونه ای است که متقاضیان باید در یک سیستم امتیاز بندی شرکت کرده و در صورت واجد شرایط شدن، می توانند وارد کشور آفریقای جنوبی شوند. متخصصین رشته های مختلف تحصیلی شانس نسبتا مناسبی برای ورود به این کشور خواهند داشت و می توانند با آسودگی خاطر بیشتری وارد این کشور شوند.
سطح درآمد در کشور آفریقای جنوبی برای نیروی کار متخصص مناسب است و این افراد می توانند از کیفیت زندگی خوبی بهره مند شوند و این مسئله بر خلاف باورهای عمومی است. مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی می تواند یک پل برای ورود به بسیاری از کشورهای جهان باشد و ویزای کاری این کشور می تواند اعتبار ویژه ای به پاسپورت متقاضیان ببخشد.

کاریابی در کیپ تاون آفریقای جنوبی

یافتن شغل و کاریابی در کیپ تاون آفریقای جنوبی

یافتن شغل و کاریابی در کیپ تاون آفریقای جنوبی  ، مهمترین درخواست مهاجران در سفر به آفریقای جنوبی میباشد. یافتن شغل و کاریابی در کیپ تاو...

ادامه مطلب

مهاجرت به آفریقای جنوبی از طریق ویزای کاری

درخواست ویزای کار در آفریقای جنوبی و مهاجرت به آفریقای جنوبی از طریق ویزای کاری یا هر گونه ویزای اقامت موقت چالش برانگیز است؛ به علاوه،...

ادامه مطلب

12