بدلیل رواج زبان انگلیسی، مهاجرت کاری آفریقای جنوبی به صورت چشمگیری پیشرفت داشته، البته نمی توان از پیشرفت های چشمگیر این کشور در زمینه اقتصادی چشم پوشی کرد. شرایط کلی کار در این کشور به گونه ای است که متقاضیان باید در یک سیستم امتیاز بندی شرکت کرده و در صورت واجد شرایط شدن، می توانند وارد کشور آفریقای جنوبی شوند. متخصصین رشته های مختلف تحصیلی شانس نسبتا مناسبی برای ورود به این کشور خواهند داشت و می توانند با آسودگی خاطر بیشتری وارد این کشور شوند.
سطح درآمد در کشور آفریقای جنوبی برای نیروی کار متخصص مناسب است و این افراد می توانند از کیفیت زندگی خوبی بهره مند شوند و این مسئله بر خلاف باورهای عمومی است. مهاجرت کاری به آفریقای جنوبی می تواند یک پل برای ورود به بسیاری از کشورهای جهان باشد و ویزای کاری این کشور می تواند اعتبار ویژه ای به پاسپورت متقاضیان ببخشد.

بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی

بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی

تکنولوژی و کامپیوتر در بسیاری از کشور ها نقش مهمی پیدا کرده است. این مقاله در باب بازار کار رشته کامپیوتر در آفریقای جنوبی توسط کارشناس...

ادامه مطلب

بازار کار رشته الکترونیک در آفریقای جنوبی

بازار کار رشته الکترونیک در آفریقای جنوبی

رشته الکترونیک یکی از زیر شاخه های مورد قبول مهندسی برق، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر می باشد. مقاله بازار کار رشته الکترونیک در ...

ادامه مطلب