برای گرفتن ویزای مسافرتی بلژیک باتوجه به اینکه این کشور از کشورهای اتحادیه اروپا و از اعضای شنگن است باید برای ویزای شنگن اقدام کرد. برای اقدام ویزای توریستی بلژیک به مدارک هویتی، مالی، مدارک مربوط به اطلاعات شغلی فرد، اطلاعات مربوط به خانواده ارائه شود. همچنین مدارکی دال بر رزرو بلیط هواپیما و هتل جهت اقامت فرد متقاضی نیز باید ارائه گردد. اگر قصد فرد از اخذ ویزای مسافرتی به بلژیک مهاجرت کاری به این کشور باشد باید در طی دوران مسافرت نسبت به پیداکردن کارفرما اقدام کرده، به کشور خود بازگردد سپس برای ویزای کاری این کشور اقدام کند. در حال حاضر می توان به صورت آنلاین از سفارت بلژیک در تهران وقت ملاقات ویزا گرفت. بااینحال عدم حضور در وقت ملاقات تعیین شده محرومیت از تعیین قرار ملاقات را در پی دارد.