آنچه متقاضیان از مهاجرت تحصیلی اتریش در سال های اخیر برای دانشجویان ایرانی می دانستند، تغییرات زیادی از سال 2017 به بعد داشته است. در حال حاضر تحصیل در دانشگاه های دولتی این کشور همچنان ارزان و در حد رایگان می باشد. منتهی در مورد اخذ پذیرش و دریافت ویزای این کشور تغییراتی حاصل شده است. تحصیل در اتریش برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا هم رایگان می باشد. همین امر به نوبه خود باعث دوچندانی تقاضا ویزای تحصیلی اتریش شده است. دانشجویان ایرانی که قصد مهاجرت تحصیلی اتریش را دارند، باید علاوه بر معدل خوب از دانشگاه های دولتی پذیرش یا فارغ التحصیل شده باشند. برای اخذ ویزا نیز موارد خاصی از شما درخواست می گردد که بهتر است در این راستا از یک وکیل کمک بگیرید.