از مزایای شرایط سوئد، شانس دریافت ویزای همراه برای خانواده به صورت همزمان است به طوریکه کل اعضای خانواده می توانند باهم در این کشور حضور پیدا کنند. کشور سوئد رسماً با عنوان پادشاهی سوئد شناخته می شود که در برگیرنده هزینه های خوراک از 17 تا 150SEK (کرون سوئد) و هزینه مسکن از 6000 الی 13.000SEK (کرون سوئد) متغیر است. شرایط سوئد هر ساله هزاران گردشگر را از سراسر جهان به خود جلب می کند و همچنین یکی از پاک ترین کشورهای جهان به حساب می آید. از موسیقی و غذا گرفته تا مد و سنت، این کشور متنوع از همه با انواع دیدگاه ها و پیش زمینه های مختلف استقبال می کند.