هزینه زندگی در سنت لوسیا در مقایسه با کشورهای حوزه بریتانیا و ایالات متحده تقریبا پایین تر است.  کشور سنت لوسیا کیفیت زندگی بالایی را به متقاضیان خارجی ارائه می دهد. در واقع این جزیره شگفت انگیز شاهد افزایش میزان مهاجرت متقاضیان قرار گرفته است است. طبق اطلاعات ثبت شده طی سال های اخیرکشور سنت لوسیا یکی از دوستانه ترین کشورها در جهان در نظر گرفته شده است.