از مهم ترین شرایط جمهوری چک میراث فرهنگی غنی با تاثیر پذیری از کشورهای پیشرفته است این کشور عضو اتحادیه و ارزان بودن واحد پول (koruna) چک نسبت به یورو است . قانون مهاجرت چک بیان می کند که اگر شما غیر شهروند اتحادیه اروپا هستید و قصد دارید بیش از 90 روز پیاپی در جمهوری چک بمانید یا اگر می خواهید فعالیت های تجاری یا کاری را انجام دهید باید درخواست ویزای طولانی مدت با اجازه اقامت طولانی مدت از این کشور را نمایید که در این مدت شرایط مالی زندگی برای اقلام غذایی از 17 تا 300CZK (کرون چک) متغیر است و هزینه مسکن از 14000 تا 25000CZK (کرون چک) متغیر است. هزینه زندگی در چک ارتباط مستقیمی با سبک زندگی شخصی در کشور چک دارد.