شرایط در بلغارستان كه در سال هاي اخير به دليل مهاجرت آسان، معافيت مالياتی و هزينه زندگی پايين مورد اقبال بسياری از مهاجران بوده برای زندگی مطلوب است. هزینه تحصیل در این کشور با توجه به رشته تحصیلی وابسته به تحصیل به زبان این کشور یا زبان انگلیسی است. در بالاترین حد هزینه زندگی در بلغارستان در نهایت به 450 (یورو) می رسد که در مقایسه با میانگین 1000€ (یورو) هزینه زندگی در دیگر کشورهای اروپایی بسیار پایین است. به دليل شرایط و حمايت های دولت اين كشور و زير ساخت های مربوط به توليد، خدمات و صنعت مهاجرت از طريق سرمايه گذاری روش قابل پيشنهادتری ست.