مهاجرت سرمایه گذاری در مالزی در شرایط خاص میتواند هم سرمایه گذاری سود آور محسوب گردد هم منجر به اخذ اقامت این کشور زیبا گردد. در دنیای امروزه سرمایه گذاران زیادی کشور مالزی را به دلیل تبدیل شدن به قطب اقتصادی قدرتمند بر می گزینند و میتوان گفت این کشور مقصدی امن برای سرمایه گذاران بین المللی محسوب می گردد. موقعیت جغرافیایی این کشور و همسایگی سنگاپور توانسته شرایط عالی اقتصاد و صادرات را برای این کشور رقم زند. یکی از اصلی ترین مواردی که در باب مهاجرت سرمایه گذاری در مالزی از طریق ثبت شرکت بایستی بررسی گردد، برنامه تجاری سودآور می باشد.