مهاجرت سرمایه گذاری در بلژیک روشی است که پس از 5 سال به اقامت دائم منجر می شود و از همین رو مورد توجه سرمایه گذاران غیراروپایی قرار گرفته است. متقاضی در بدو امر باید مبلغ 350.000 تا 500.000€ (یورو) را در کسب و کار جدید در بلژیک سرمایه گذاری نماید. یکی از الزامات ایجاد کسب و کار جدید در بلژیک، به کارگیری و استخدام نیروهای کار بلژیکی است.

بلژیک یکی از پایدارترین اقتصادهای اتحادیه اروپا را دارد و استانداردهای زندگی در این کشور قابل توجه است. شروع سرمایه گذاری در بلژیک مستلزم سپرده گذاری حداقل 20% سرمایه به صورت نقدی نزد یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور بلژیک است. افرادی که تمایل به مهاجرت از طریق ثبت شرکت با هزینه های کمتر و در قالب های دیگری باشند، باید ابتدا به واسطه تحصیل یا سایر روش های مهاجرتی، اجازه ورود به بلژیک یا سایر کشورهای حوزه شنگن را بدست بیاورند و سپس مبادرت به ثبت شرکت کنند. این روش، مناسب افرادی است که قصد سرمایه گذاری در بلژیک را داشته، اما تمایل به پرداخت هزینه های کمتر دارند.