روش های متعددی به منظور مهاجرت سرمایه گذاری در انگلستان وجود دارد که از مهم ترین آن ها می توان سرمایه گذاری از طریق تأسیس شرکت یا کارآفرینی است. افرادی که از این طریق اقدام می کنند در صورت عدم حضور در خاک انگلیس برای نشان دادن تمکن مالی خود 3310£ (پوند) برای نفر اصلی و برای هر همراه 1890£ (پوند) ارائه دهند. اگر در خاک انگلستان حضور داشته باشند ارائه 945£ (پوند) برای شخص اصلی و 630£ (پوند) برای هر همراه کفایت می کند.

داشتن طرح توجیهی و طرح اقتصادی برای کسب و کار، از پیش نیازهای مهاجرت و دریافت ویزای سرمایه گذاری انگلستان از طریق کارآفرینی است. مدت این ویزا 3 سال و 4 ماه است. افرادی می توانند برای اقامت دائم انگلیس اقدام کنند که ویزای خود را برای 2 سال تمدید کنند و در این بازه زمانی برای حداقل 2 نفر زمینه اشتغال را ایجاد کرده باشند و همچنین 200.000£ (پوند) در حساب خود داشته باشند.