سرمایه گذاری یک میلیون پوندی در انگلستان

سرمایه گذاری یک میلیون پوندی در انگلستان

سرمایه گذاری یک میلیون پوندی در انگلستان یکی از راه های اخذ اقامت در این کشور می باشد. برای اخذ اقامت انگلستان راه های بسیاری وجود دارد...

ادامه مطلب

سرمایه گذاری 50 هزار پوندی در انگلستان

سرمایه گذاری 50 هزار پوندی در انگلستان

در سال 2019 سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی در انگلستان راهی برای سرمایه گذاری معرفی می شود. اطلاعات درباره شرایط سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی...

ادامه مطلب

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری یکی از راه های اخذ اقامت این کشور می باشد.  از راحت ترین راه های مهاجرت می توان مهاجرت به انگلس...

ادامه مطلب

12