کشور آمریکا سومین کشور بزرگ و مهاجرپذیر دنیا می باشد و هر ساله افراد زیادی برای مهاجرت سرمایه گذاری در آمریکا از راه های مختلف EB-5 و E-2 اقدام می کنند.

اقتصاد و سیستم سرمایه گذاری کشور آمریکا از نوع کاپیتالیستی است، سرمایه گذاران خارجی برای انتقال سرمایه خود می توانند از طریق ویزای نوع EB-5 با مبلغ 50000$ (دلار) در مناطق محروم اقدام به امر مهاجرت کنند که باید در این مناطق محروم 10 شغل را ایجاد نمایند و از همان ابتدا یک اقامت 2 سال دریافت نماید. بسیاری از افراد قصد خرید ملک در کشور آمریکا را دارند اما باید قبل از خرید ملک دقت نمایند که سرمایه گذاری از طریق خرید ملک در آمریکا منجر به اخذ اقامت نخواهد شد. از دیگر ویزاهای سرمایه گذای نوع E-2 می باشد که نسبت به ویزای EB-5 بیشتر در دسترس است و شامل حال همسر و فرزندان زیر 21 سال خواهد شد و از جمله آسان ترین و ارزان ترین راه های سرمایه گذاری در آمریکا شناخته شده است که با راه اندازی کسب کار در این کشور امکان پذیر است.