به گفته کارشناسان یونانی مهاجرت سرمایه گذاری و ثبت شرکت در یونان در سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و این روند پایداری خود را حفظ کرده است. از جمله مهم ترین دلایل شناخته شده از سوی افراد برای مهاجرت سرمایه گذاری در یونان و ثبت شرکت در یونان می توان به مواردی مانند: چشم انداز اقتصادی بهبود یافته، مقصد برتر، کشور کم خطر، احتیاج به نیروی کار ماهر و با انگیزه، مردم خونگرم و فضای عالی کشور، برخورداری از تاریخ ، فرهنگ ، باورنکردنی و جزایر زیبا و سواحل، غذاهای عالی اشاره نمود و یکی از متداول ترین راه های سرمایه گذاری در این کشور خرید اوراق قرضه یونان می باشد که این روزها دارای مخاطبین زیاد می باشد.