مهاجرت به کشور رومانی نسبت به سایر کشورهای اروپایی علاقه مندان زیادی ندارد اما به دلیل عضویت در اتحادیه، همچنان مهاجرت به این کشور صورت می گیرد. از بهترین راه های ورود به این کشور تحصیل است که می توانند با هزینه پایین و به راحتی به تحصیل در این کشور بپردازند. یکی از مسائلی که در مهاجرت به کشور رومانی، ذهن مهاجران را درگیر می کند، میزان هزینه ها و درآمدهاست. حداقل و حداکثر حقوق ماهیانه بین 2070 تا 67.800RON (لئو) است. برای داشتن مهاجرتی موفق به کشور رومانی به خصوص در زمینه مهاجرت کاری بهتر است به زبان رسمی رومانیایی مسلط باشند. از میان روش های مهاجرتی و اقامت در رومانی، سرمایه گذاری، ثبت شرکت در این کشور بسیار طرفدار دارد که با حداقل سرمایه 25.000€ (یورو) می توان اقدام کرد که با مالیات 16% نیز همراه است.