مهاجرت به کشور ایرلند، یعنی جزیره ای متشکل از دو بخش شمالی و جنوبی این روزها مورد توجه قرار گرفته است و به خاطر موقعیت ویژه ای که دارد، هر مخاطبی را به خود جلب می کند. ایرلند شمالی بخشی از پادشاهی بریتانیای کبیر به پایتختی بلفاست است. در مقابل ایرلند جنوبی یا اصطلاحا جمهوری ایرلند به پایتختی دوبلین یک کشور مستقل اروپایی محسوب می شود. وجه مشترک هر دو کشور، انگلیسی زبان بودن آنها است. طبق آمارهای سال 2020 هزینه زندگی سالیانه به طور متوسط در ایرلند جنوبی در حدود €11.829 (یورو) و در ایرلند شمالی در حدود €5867 (یورو) است. روش های تحصیلی و کاری از مطلوب ترین روش های مهاجرت به کشور ایرلند است. با توجه به استقلال جمهوری ایرلند، روند ورود به این کشور مطلوب تر از ایرلند شمالی به نظر می رسد.