هند اگرچه یکی از قطب های اقتصادی برتر جهان است اما همچنان با مشکل فقر و بیکاری روبروست و به همین دلیل مهاجرت کاری به هند رونق چندانی ندارد. در حال حاضر سرمایه گذاری در هند و همچنین تحصیل در این کشور روش های رایج تری برای مهاجرت به حساب می آیند اما شرایطی که دولت هند در نظر گرفته است، کار در این کشور را برای شهروندان خارجی دشوار کرده است. البته در صورتی که فرد متقاضی مهاجرت کاری به هند از توانایی های ویژه ای برخوردار باشد و بتواند تحولاتی را در سیستم اجرایی این کشور ایجاد کند، دولت هند نیز وی را به عنوان نیروی کار می پذیرد. رشد صنایع کامپیوتری در هند و دانشگاه های آن سبب شده است تا کاریابی برای مهاجران خارجی در این زمینه به شدت سخت شود.