مهاجرت کاری موناکو یعنی مهاجرت به یک کشور تمام لاکچری، که مورد توجه ثروتمندان خارجی است که از روش های مختلفی می توان اقامت این کشور را به دست آورد. کشور مستقل فرانسوی زبانِ موناکو، منطقه ای در ریویرای فرانسه است. اتباع خارجی که همسر آنها اهل موناکو باشد یا سابقه کار در این کشور را داشته باشند، خواهند توانست اقامت این کشور را دریافت کنند. موناکو به افرادی که در این کشور شغل مشخصی داشته باشند و از طریق اقامت کاری یا کارآفرینی در این کشور مقیم باشند، اقامت ممتاز می دهد. در ابتدا یک اقامت یک ساله در اختیار افراد قرار می گیرد و هر 3 سال یک بار، امکان تمدید این اقامت وجود دارد. پس از 10 سال زندگی در موناکو، کارت اقامت ممتاز به افراد تعلق می گیرد. شرط تمدید اقامت موقت موناکو، حضور حداقل 3 ماهه در سال در خاک این کشور است.