مهاجرت کاری لیتوانی در کنار مهاجرت های تحصیلی، سرمایه گذاری، ازدواج و تولد، یکی از روش های ورود به این کشور شناخته می شود. صادرات این کشور بر پایه صنایع مختلف و همچنین کشاورزی استوار است. مهاجرت کاری لیتوانی تنها در صورت اخذ پیشنهاد کاری به طور مستقیم از کارفرمایی از این کشور امکان پذیر میباشد. شرایط پذیرش نیروی کار در این کشور به این صورت است که فرد باید در رده سنی بین 18 تا 35 سال باشد و همچنین از رزومه کاری و تحصیلی فوق العاده ایی برخوردار باشد. البته لازم به ذکر است برای موفقیت بیشتر جهت به کار رسیدن در این کشور، مهارت و تسلط به زبان لیتوانیایی نیز شرط میباشد. از آن جایی که ویزای کاری امکان تبدیل به اقامت دائم دارد و همچنین پس از آن امکان درخواست پاسپورت این کشور نیز برای فرد و خانواده او ایجاد می گردد، بسیار ارزشمند است.