پروسه مهاجرت کاری قبرس پس از سال 2004 برای شهروندان اروپایی بدون نیاز به اخذ ویزا برای مشاغل کمتر از 3 ماه یا 90 روز به راحتی امکان پذیر می باشد. شایان ذکر است که پروسه ثبت نام در مرجع مربوطه 8 روز زمان بر می باشد. پروسه مهاجرت کاری قبرس برای شهروندان خارج از اتحادیه اروپا بسیار رقابتی بوده زیرا اولویت بر تامین نیروی کار داخلی می باشد. نرخ بیکاری در این کشور بالا است که در حال حاضر به دلیل رشد اقتصاد سالانه در حال کاهش می باشد. در حال حاضر بهترین کشور برای اخذ اقامت کاری، آلمان می باشد که سالانه پذیرا نیروی متخصص می باشد.