افراد بسیاری خواهان ویزای مسافرتی نروژ جهت بازدید از این کشور زیبا هستند که یکی از بزرگترین جاذبه های گردشگری این کشور شفق های قطبی زیبای آن است. نروژ به عنوان کشوری درجه یک در اروپا و حوزه نوردیک قرار دارد. اگر شخصی بخواهد از این کشور زیبا دیدن نماید باید برای ویزای کوتاه مدت آن که برای مدت 90 روز اعتبار دارد اقدام نماید. البته با ویزای مسافرتی در نروژ امکان کار کردن و تحصیل وجود ندارد و صرفا می توان برای بازدید از اقوام و یا گردشگری از آن استفاده نمود. ضمن اینکه قابلیت تمدید نیز ندارد. نروژ در صنعت های بسیاری فعال است با توجه به شرایط اقلیمی یکی از فعالترین صنعت های آن کشتی سازی است.