ویزای مسافرتی لهستان برای افرادی مناسب است که قصد سفرکوتاه مدت به منظور تفریح و گردشگری را به این کشور را دارند و هدفشان از سفر اقامت بلند مدت نیست. اگر شخصی به غیر از مسافرت توریستی بخواهد اقامت دائم این کشور را اخذ نماید باید ویزایی به غیر از ویزای مسافرتی لهستان مانند: ویزای تحصیلی، ویزای کاری، ویزای سرمایه گذاری و ازدواج را دریافت کنند که هر کدام در آخر با رعایت شرایط مورد نظر منجر به اخذ پاسپورت نیز خواهد شد. از انواع ویزای توریستی کشور لهستان می توان ویزای شنگن D بلند مدت و ویزای توریستی با وثیقه یا بدون آن را نام برد. مهم ترین مکان های تفریحی لهستان عبارتند از: دریاچه بویل، آبشار ویکتوریا، آبشار ترافالگار، پارک ملی کابریت.