شرایط سنگاپور از آن جایی که کشوری کوچک و ثروتمند است و همچنین در دهه های اخیر دارای رشد اقتصادی بوده برای زندگی مهاجران بسیار مناسب است. شرایط زندگی و رفاه اجتماعی مردم در سنگاپور به صورتی است که هیچ فقیری در این کشور وجود ندارد. درصد بالایی از درآمد این کشور ناشی از صادرات مواد سوخت های معدنی و مواد شیمیایی و همچنین کالاهای مصرفی ایجاد می گردد. هزینه زندگی در باب مواد غذایی و خوراک در میان سایر کشورهای جنوب شرق آسیایی بسیار ارزان است و مهمترین هزینه که مربوط به مسکن و محل زندگی است با توجه به منطقه محل سکونت بین 8.300 تا 13.000$ (دلار سنگاپور) ماهیانه متغیر است.