برای آگاهی از شرایط بلاروس که مربوط به سبک زندگی و عادات شهروندان این کشور می شود، می توان با واقعیت های بسیار جذابی در این کشور روبرو شد. کشور بلاروس در میان کشورهای بلوک شرق اروپا و حوزه CIS قرار گرفته که به عنوان کشور روسیه سفید معروف است. قیمت ها در پایتخت این کشور، شهر مینسک همانند بسیاری از شهرهای اروپایی می باشد با این تفاوت که متوسط حقوق بسیار پائین می باشد. شرایط بلاروس حکم میکند که داشتن ماشین مزیت محسوب گردد زیرا قیمت بنزین پائین و حمل و نقل خصوصی در سطح شهر مقرون به صرفه است. میزان هزینه های زندگی در کشور بلاروس 350 الی 500$ (دلار) در ماه است.