پایین بودن هزینه ها و مهیا بودن شرایط برای سرمایه گذاری سالم و کم ریسک از جمله مواردی است که مهاجرت سرمایه گذاری در گرجستان را به گزینه مطلوبی بدل می کند. گفتنی است گرجستان از کشورهایی است که میزان فساد اقتصادی پایینی در آن کم است. از گزینه های خوب برای سرمایه گذاری در گرجستان می توان به سرمایه گذاری در ساخت و ساز اشاره کرد. همچنین کشور گرجستان با دارا بودن کشاورزی و دامپروری وسیع یکی از مقاصد خوب برای سرمایه گذاری در این زمینه می‌باشد. اتاق بازرگانی کشور گرجستان برای سرمایه گذاران این کشور مزایای بسیاری قائل شده است و از همین رو مهاجرت سرمایه گذاری گرجستان باعث دریافت اقامت 5 ساله این کشور می شود.