مهاجرت سرمایه گذاری در قطر را می توان از زوایای گوناگونی بررسی نمود چراکه این کشور در سالیان اخیر شرایط بسیار ایده آلی را برای این امر فراهم کرده است. زیرا به شدت در حال تکمیل زیرساخت های خود جهت برگزاری جام جهانی پیش رو خواهد بود. به همین خاطر اگر فردی امکان سرمایه گذاری در قطر را داشته باشد می تواند آینده خوبی را برای آن سرمایه گذاری پیش بینی کند. با توجه به ثروت بی حد و حصر این کشور میزان درآمد نیز در قطر بسیار بالا خواهد بود. لذا مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در قطر از بازدهی مطلوبی برخوردار است و با توجه به خیل عظیمی که برای جام جهانی به این کشور وارد می شوند و اعتباری که پس از آن بدست می آورد شرایط ایده آلی را می توان برای آن تصور نمود.