مهاجرت سرمایه گذاری در ایتالیا توسط سرمایه گذاران خارجی در سال های متوالی مورد تشویق قرار گرفته و دلیل این موضوع اشتغال زایی برای شهروندان میباشد. مهاجرت سرمایه گذاری در ایتالیا به دلیل بحران حاکم بر این کشور با رکود مواجه بوده با این حال میزان درخواست سرمایه گذاری در این کشور به دلیل شرایط حاکم بر کشور نظیر تاریخ و جاذبه های گردشگری در حال افزایش است. متقاضیانی که تمایل به ثبت شرکت در این کشور را دارند بایستی از میزان سرمایه 100000€ (یورو) و یک طرح تجاری موفقیت آمیز که منجر به استخدام 50 شهروند ایتالیایی می باشد، برخودار باشند.