مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا از طریق ویزای ساب کلاس 188 امکان پذیر می باشد که چون این کشور در زمره 10 کشور اقتصادی برتر جهان قرار می گیرد. در سال های اخیر نیز روند رو به رشدی را در زمینه اقتصاد طی کرده است. مهاجرت سرمایه گذاری در استرالیا به 3 نوع سرمایه گذاری بیزینس، نوآوری بیزینس و سرمایه گذار کلان تقسیم می شود. در روش های سرمایه گذاری بهتر است شخص سرمایه گذار دارای سن زیر 55 سال باشد. زیرا لازم است از طریق سیستم امتیازبندی برای سرمایه گذاری به این کشور وارد شود و بایت بتنواند از پارامترهای سن، مدرک تحصیلی، زبان و سابقه فعالیت تجاری خود حداقل 65 امتیاز به دست آورد. حداقل میزان سرمایه که برای سرمایه گذاری در استرالیا نیاز است مبلغ 600.000$ (دلار استرالیا) تعریف شده است.