در حال حاضر به دلیل پیشرفت روز افروزن اقتصاد، برنامه مهاجرت سرمایه گذاری در آذربایجان توانسته هر ساله ذهن افراد را به سمت خود سوق دهد. اخذ اقامت بصورت موقت یا دائم از طریق سرمایه گذاری در این کشور برای شهروندان خارجی فراهم است. شما می توانید در این کشور در برنامه هایی همچون خرید ملک، سرمایه گذاری در سهام و ایجاد شرکت در این کشور صاحب اقامت شوید. این اقامت در مراحل ابتدایی همراه با یک اقامت 1 یا 3 ساله خواهد بود. برای اخذ اقامت دائم نیز می توان پس از 5 سال داشتن اقامت موقت و رعایت حقوق اقامتی درخواست نمائید. مبالغی که برای ثبت شرکت در آذربایجان نیاز دارید خیلی کمتر از خرید ملک و خرید سهام است. جهت مهاجرت سرمایه گذاری در آذربایجان از طریق خرید ملک می توان با میلغ حداقل 58000$ (دلار) به بالا اقدام نمود.