مهاجرت به کشور کلمبیا برای کسانی که علاقمند به زندگی و کار در یکی از زیباترین کشورهای آمریکای جنوبی هستند گزینه خوبی به نظر می رسد. مردم کلمبیا به زبان اسپانیایی صحبت می‌ کنند و این کشور برای کسانی که علاقمند به تحصیل در زبان اسپانیایی هستند کشور مطلبوبی است. یکی از راه های خوب مهاجرت به این کشور سرمایه گذاری در این کشور است. سرمایه گذاری در بخش های تولید، بورس، کشاورزی و گردشگری در کشور کلمبیا مقدور می باشد.

همچنین افراد می توانند با خرید ملک در کلمبیا اقدام به گرفتن اقامت نمایند. گرفتن اقامت از طریق ازدواج با اتباع کلمبیا هم مقدور می باشد اما فرد باید اثبات نماید که هدف از ازدواج با اتباع این کشور تنها گرفتن تابعیت نیست. از دیگر روش های ورود به کلمبیا پناهندگی است که به دلیل غیرقانونی بودن به هیچ وجه توصیه نمی شود. از سویی هرچند عده ای از این کشور برای ورود به کشور آمریکا استفاده می کنند اما این روش نیز به دلیل چک های امنیتی کشور آمریکا اصلا پیشنهاد نمی شود.