مهاجرت به کشور پرتغال از روش های متفاوتی از جمله مهاجرت کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری، از طریق ازدواج و همچنین از طریق پناهندگی امکان پذیر می باشد. از آن جا که زندگی در این کشور از مزایای زیادی برخوردار است، بنابراین متقاضیان زیادی از سراسر جهان برای زندگی در این کشور وجود دارد. در این کشور امکان کار برای مهاجران فراهم است. این کشور از امکانات بهداشتی سطح بالایی برخوردار است. تحصیل در این کشور به دلیل پایین بودن هزینه های تحصیل و همچنین برخورداری از سطح بالای علمی بسیار طرفدار دارد. نکته حائز اهمیت در مورد کشور پرتغال این است که با 5 سال زندگی د این کشور و به شرط حضور، می توان برای اخذ اقامت دائم این کشور اقدام کرد.