برای مهاجرت به کشور سنت کیتس بهتر است با وکیل مهاجرت در زمینه شناخت راه های کم هزینه و کم ریسک مانند مهاجرت تحصیلی، کاری یا پیوست خانواده مشورت کرد.

کشور سنت کیتس و نویس یکی از کشورهای حوزه کارائب می باشد. در سال های اخیر جذب سرمایه گذار این کشور در بخش هولدینگ های مختلف بسیار زیاد شده است، زیرا افراد به راحتی با سرمایه گذاری در این کشور می توانند پاسپورت آن را اخذ نمایند. اعتبار پاسپورت سنت کیتس منجر به اخذ ویزاهای بلند مدت کشورهایی مانند آمریکا و کانادا خواهد شد. از دیگر مزایای اخذ حق شهروندی کشور سنت کیتس با مهاجرت به این کشور را می توان به: عدم نیاز به ترک تابعیت کشور مبدا، عفو از مالیات، حفظ حریم خصوصی در کشور هم سطح با تبعه، اشاره نمود. سرمایه گذای در سنت کیتس در بخش هایی مانند املاک و مستغلات، کمک به صندوق توسعه، کمک و رشد کارآفرینی، مشارکت در بخش هتل با رعایت استاندارد جهانی امکان پذیر می باشد.