چندین روش برای مهاجرت به اکوادور وجود دارد که روش های مرسوم آن کار، سرمایه گذرای و تحصیل می باشد. در خصوص مهاجرت به اکوادور شرایط عمومی بررسی شده و بهترین روش مهاجرتی به شما پیشنهاد داده می شود. از مزایای مهاجرت به اکوادور می توان به  کوتاه بودن مدت زمان اخذ ویزا اشاره نمود. این بازه زمانی بین 3 الی 6 ماه بوده که با توجه به روند مهاجرتی متفاوت می باشد. دیگر مزایای مهاجرت به اکوادور شامل شرایطی مانند عدم نیاز به مدرک زمان، عدم شرایط سنی و عدم نیاز به مدرک تحصیلی می باشد.