مهاجرت به لوکزامبورگ یکی از روش های کمتر شناخته شده مهاجرت به حوزه شنگن است اما باید اشاره کرد که این کشور کوچک ثروت بسیاری را در خود جای داده است. مهاجرت به کشوری مانند لوکزامبورگ از روش های مختلفی امکان پذیر است اما باید می توان گفت که مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در این کشور بهترین روشی است که فرد می تواند خود را به کمک آن به خاک این کشور برساند. مهاجرت تحصیلی به این کشور اگرچه منطقی بنظر نمی رسد (چراکه دانشگاه های دولتی این کشور اعتبار چندانی ندارند) اما می تواند بهانه خوبی برای کاریابی پس از اتمام تحصیل در قلب اقتصادی اروپا باشد.