برای مهاجرت از طریق کار در امارات چه در دبی چه ابوظبی یا هر کدام از این شهرها بایستی یک نفر از این کشور به عنوان کفیل شخص خود را معرفی کند. به همین دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس اعم از امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان از آن دست کشورهایی هستند که شرایط مهاجرت کاری به آنها متفاوت از دیگر کشورهای دنیا خواهد بود. لذا تا زمانی که فرد کفیل نداشته باشد امکان مهاجرت کاری و اخذ ویزای کاری امارات برای او وجود ندارد علاوه بر کفیل قرارداد کاری نیز برای متقاضیان مهاجرت الزامی است. اما در صورت وجود هر دو شرایط برای امارات امکانات رفاهی جهت کار و زندگی در این کشور بسیار بالاست.