شرایط اخذ ویزای توریستی هر کشور ارتباط مستقیمی با شرایط فردی دارد. این نوع روادید به منظور بازدید از اقوام، گردشگری، دوره های کوتاه مدت صادر می گردد. شایان ذکر است که شهروندان ایرانی برای یکسری از کشورها نیاز به ویزا تا 90 روز یا 3 ماه را ندارند. اخذ ویزای توریستی شنگن و کانادا دو گزینه پر استقبال از سوی ایرانیان می باشد که شهروندان ایرانی نیاز به اخذ مجوز یا همان روادید را دارند. روادید گردشگری به صورت تک ورود (Single) و یا (Multiple) چند بار ورود صادر می گردد. یکی از اصلی ترین مواردی که در باب روادید گردشگری بایستی مدنظر قرار گیرد، داشتن دعوتنامه و ارائه گواهی دال بر پوشش هزینه ها می باشد.